Õppejõud Hans Põldoja

5.04.2013

Rühmatöö aines “Digitaalsete õppematerjalide koostamine”

Ülesanne 
Rühmatööde eesmärgiks on:

  • Uurida põhjalikumalt mingit konkreetset tehnoloogiat või vahendit digitaalsete õppematerjalide loomiseks. Väiksemahuliste vahendite korral sobib ka mitme samalaadse vahendi võrdlus.
  • Koostada veebipõhine õppematerjal, mis annab ülevaate vahendi peamistest võimalustest.
Viive, Taimi ja Marise  rühmatöö on LeMillis kogumikuna Veebitahvlid http://lemill.net/community/people/viiveabel/collections/veebitahvlid

No comments:

Post a Comment