Õppejõud Hans Põldoja

5.14.2013

Kursuse tagasiside ja enesehinnangu refleksioon

Kursuse tagasiside ja enesehinnangu refleksiooni postituse kirjutan oma õpilepingu põhjal .

Digitaalsete õppematerjalide koostamise kursuse raames täiendasin oma teadisi digitaalsete õppematerjalide loomise osas. Uueks vahendiks osutusid minu jaoks nii mitmedki programmid. Praktiseerisin nii mõndagi ja ajaveebi postituses kajastasin GLO Maker´it. Kogemused antud programmiga olid esialgu väga positiivsed, kuid lõpplahendus ehk väljund, mis ei töötanud korrektselt, tõid väheke negatiivseid emotisoone esile. Kontakttunnis sai uuritud ka Xertet, mis tekitas suure huvi ning võib arvata, et koolitöös on plaanis programmi rohkem kasutada. 


Meelde sai tuletatud õppematerjalide autoriõigused ja allikmaterjalidele viitamine. Viitamise teemal sai lähemalt tutvutud APA6 viitamissüsteemiga, mis on väga põhjalik ja detailne. Õppematerjalide kvaliteedi hindamisest olen olnud teadlik kui Koolielu portaali olen tahtnud loodud materjale üles laadida, kuid hindamissüsteemi järgi enda materjalidele punkte ei ole arvestanud. Nüüd on seegi tehtud. 


Rühma koostöö sujus ladusalt. Igaühel meist oli teada, mida peame individuaalselt valmis tegema ning kuidas antud tööd omavahel siduda. Ei esinenud grupis liikmeid, kes oleks oma töö tegemata jätnud, mille tõttu oleks olnud töö poolik. Grupitöö kaaslastega võin nimetada edukaks koostööks.

Loengumaterjalid, kohustuslikud kirjandused töötasin läbi. Lisana otsisin infot Internetist. Osalesin enamustel kontaktpäevadel. Põnevusega lugesin ka kursusekaaslaste postitusi, mõndasid sai ka kommenteeritud. Erinevaid keskkondi sai katsetada. Nii mõnigi oli vana hea tuttav, kuid oli ka uusi, mida avastada.


Kursuse ja kursusekaaslaste blogipostitusi sai jälgitud RSS vooga ja EduFeedris. Arutelu erinevatel kuruse teemadel sai peetud kursusekaaslastega Skype teel. Õppejõult sai vajadusel erinevatele küsimustele vastuseid ja tuge kodutööde tegemisel.

Kontakttundidel sai kasutada Mac´i, mis esimesel korral oli päris naljakas. Ei osanud masinat käivitada :D Põhitöövahendiks kujunes isiklik sülearvuti, kuhu sai installeeritud vajaminevad programmid, nt GLO Maker ja mille kaudu sai luua ka vajalikud veebipõhised kontod, nt Mendeley (see juba varajasemast ajast).

Õpilepingu koostamine, mis on üpriski mõjuv, aitas pidada kinni kodutööde tähtaegadest. Vaatamata, et saabunud on kevad (mida võib nimetada ka suveks), kasutasin iga vaba hetke õppimisele. Üldiseks tulemuseks on juba 3 ainet hinnatud, 1 on hindamisel ja 4 ainet vaja veel lõpetada - kodutööde võlgnevused puuduvad.

Kokkuvõttes saan öelda, et antud kursus oli vägagi huvitav ja parajalt praktiline, mille tulemusel on minu eesmärgid ka täidetud. Mõneti kahju, et ei saanud osaleda 2. kontaktpäeval, kuid tiheda info liikumisega olen kursis, mis antud päeval toimus. :)

No comments:

Post a Comment